Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/5/SALA/OWES/2018

29 cze 2018


Znak sprawy: FRL/5/SALA/OWES/2018

 

Zamość, dnia 29.06.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/SALA/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Mieniany

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80,00 20,00 100,00

 

Część II – Krasnobród

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Krasnobrodzki Dom Kultury

3 Maja 26

22-440 Krasnobród

80,00 20,00 100,00

 

FRL_5_SALA_OWES_2018