Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/5/CAT/OWES/2018

29 cze 2018


Znak sprawy: FRL/5/CAT/OWES/2018

 

Zamość, dnia 29.06.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/CAT/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Mieniany

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 0 80

 

Część II – Krasnobród

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 „SZWAGRÓWKA” Robert Bucior

Łaszczówka, ul. Tomaszowska 27

22-600 Tomaszów Lubelski

Filia w Krasnobrodzie

ul. 3-go Maja 11B „

80 0 80

 

FRL_5_CAT_OWES_2018