Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – FRL/4/WSO2/OWES/2018

04 wrz 2018


Znak sprawy: FRL/4/WSO2/OWES/2018

 

Zamość, dnia 04.09.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/WSO2/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Wojciech Słotwiński

ul. 1 Maja 6

24-150 Nałęczów

70 10 0 80

Rozstrzygnięcie FRL_4_WSO2_OWES_2018