Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/23/SALA/OWES/2019      

18 wrz 2019


Znak sprawy: FRL/23/SALA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 18.09.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/23/SALA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 20 100

Rozstrzygnięcie FRL_23_SALA_OWES_2019