Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/2/T/SO3/OWES/2018

16 sie 2018


 

Zamość, dnia 16.08.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/T/SO3/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Pharmea Dolores Greń

ul. Panoramy Ślężańskiej 21/10

55-050 Sobótka

60 30 5 95

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_2_T_SO3_OWES_2018