Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/16/CAT/OWES/2019   

08 kwi 2019


Znak sprawy: FRL/16/CAT/OWES/2019

 

Zamość, dnia 08.04.2019 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/16/CAT/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Adamów

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni nr 68a

Jacnia 68a

22-442 Adamów

80 0 80

 

Część II – Hrubieszów

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 0 80

 

Część III – Ulhówek

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 0 80

 

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_16_CAT_OWES_2019