Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/13/SALA/OWES/2019

29 sty 2019


Znak sprawy: FRL/13/SALA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 29.01.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/13/SALA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I: Fajsławice

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 F.R.B. Honorata Pędzisz

Fajsławice 108

21-060 Fajsławice

80 0 80

 

Część II: Hrubieszów

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Firma Handlowo-Usługowa „KOMÓRKA”, Pensjonat&Restauracja „Magistrat” Justyna Tywoniuk

ul. Podzamcze 9

22-500 Hrubieszów

80 20 100

 

Część III: Susiec

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „ARKA”

ul. Tomaszowska 100

22-672 Susiec

80 20 100

 

Część IV: Werbkowice

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. Stanisława Staszica

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 20 100

 

Część V: Wojsławice

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach

ul. Rynek 20A

22-120 Wojsławice

80 20 100

FRL13 SALA OWES 2019