Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/12/2019/ANC

25 kwi 2019


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/2019/ANC do realizacji zamówienia wybrano:

Część I: Wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 grupy 12 osób w Chełmie

Wykonawca       Liczba uzyskanych punktów

Centrum Szkoleniowo Doradcze ul. Lwowska 13R, 22-100 Chełm, liczba pkt. 100

 

Część II: Wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 grupy 12 osób w Lublinie

Wykonawca       Liczba uzyskanych punktów

Centrum Szkoleniowo Doradcze ul. Lwowska 13R,  22-100 Chełm, liczba pkt. 100

20190429161339245