Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/11/2019/ANC

09 kwi 2019


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/2019/ANC do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I: Prowadzenie 6 godzin doradztwa grupowego dla 12 osób

Wykonawca:

Agnieszka Siekierska -Misiak

 

Część II: Prowadzenie 6 godzin doradztwa grupowego dla 12 osób

Wykonawca:

Agnieszka Sawicka

 

Część III: Część I: Prowadzenie 6 godzin doradztwa grupowego dla 12 osób

Wykonawca:

Agnieszka Sawicka

 

Część IV: Część I: Prowadzenie 6 godzin doradztwa grupowego dla 12 osób

Wykonawca:

Agnieszka Siekierska -Misiak

 

20190429161320168