Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/6/2017/SDM

03 cze 2017


Znak sprawy: FRL/6/2017/SDM                                                             Lublin, dnia 16 czerwca 2017 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. ZDZ Lublin Oddział w Zamościu                             Centrum Kształcenia  ul. Peowiaków 3,                     22-400 Zamość                  100,00

 

rozstrzyg ag