Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 1/KAT/OWES/2017

15 lis 2017


Znak sprawy: 1/KAT/OWES/2017

Zamość, dnia 15.11.2017 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 1/KAT/OWES/2017 do realizacji zamówienia wybrano:

Część I – Chełm

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Marta Tustanowska „SONRISA”, Stary Majdan 80, 22-120 Wojsławice 80,00 0,00 80,00

 

Cześć II – Hrubieszów

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej z w Mienianach, Mieniany 91/9, 22-500 Hrubieszów 80,00 20,00 80,00

 

Część III – Tomaszów Lubelski

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „ARKA, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec 80,00 0,00 80,00

 

Cześć IV – Zamość

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Sami Swoi”,
ul. Łukasińskiego 12, 22-400 Zamość
80,00 20,00 80,00