Drukuj Drukuj

OD POMYSŁU DO SUKCESU

20 sty 2014


 

Opis projektu

 

Informujemy, że  Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, który umożliwia osobom bezrobotnym z terenu powiatów tomaszowskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej.

 

 

03.11.2014

Uprzejmie informujemy, iż terminu naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez Beneficjentów pomocy – Uczestników/Uczestniczki projektu „OD POMYSŁU DO SUKCESU” wyznacza się na: dzień 18 i 19 listopada 2014 roku. Wnioski będą przyjmowane:

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie, Pl. Wolności 15, I p., 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 54 77 – w dniu 19 listopada w godzinach 9.00 – 12.00

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 32, I p. pok. 101, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 10 27 – w dniu 18 listopada w godzinach 10.00 – 13.00

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 38, 22-400 Zamość, tel. 84 627 01 18 – w dniu 19 listopada w godzinach 11.00 – 14.00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą  rozpatrywane

Wymagane dokumenty:

Sprawozdanie_finansowe – prognozy od czerwca
Sprawozdanie_finansowe – prognozy od lipca
z3-wniosek_o_przyznanie_wspracia_pomostowego_przedluzone
z8-karta_oceny_formalnej
z11-karta_oceny_merytorycznej-pomostowka_przedluzona
z15-formularz_inf-de_minimis


12.06.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (12.06.2014 r.) zamieszczamy ostateczne listy Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej Uczestników/czek Projektu „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd pracy w Lublinie.

Listy do pobrania na końcu artykułu.


29.05.2014

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W ramach projektu: „OD POMYSŁU DO SUKCESU”

Uprzejmie informujemy, iż terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przez Beneficjentów pomocy – Uczestników/Uczestniczki projektu „Od pomysłu do sukcesu” wyznacza się na: dzień 5 czerwca 2014 roku. Wnioski będą przyjmowane:

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie, Pl. Wolności 15, I p., 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 54 77 –w godzinach 10.00 – 15.00

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 32, I p. pok. 101, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 10 27 – w godzinach 10.00 – 15.00

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 38, 22-400 Zamość, tel. 84 627 01 18 – w godzinach 10.00 – 15.00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą  rozpatrywane.


15.05.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (15.05.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu „OD POMYSŁU DO SUKCESU” złożonych w ramach naboru wniosków w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu, które przeszły pozytywnie ocenę formalna i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej – wsparcie finansowe

Wyniki oceny formalnej – podstawowe wsparcie pomostowe


29.04.2014

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „OD POMYSŁU DO SUKCESU”

W dniu dzisiejszym (29.04.2014 r.) zamieszczamy Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z kompletem załączników.

Beneficjenci pomocy (Uczestnicy/Uczestniczki Projektu) Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będą mogli składać w:

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie, Pl. Wolności 15, I p., 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 54 77 – w dniu 06.05.2014 r. w godzinach 8.00 – 13.00

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 32, I p. pok. 101, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 10 27 – w dniu 06.05.2014 r. w godzinach 8.00 – 13.00

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 38, 22-400 Zamość, tel. 84 627 01 18 – w dniu 07.05.2014 r. w godzinach 8.00 – 13.00

odpowiednio do miejsca uczestnictwa w usługach doradczo-szkoleniowych.

 1  oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarz. danych osobowych pobierz
 2  Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości pobierz
 3  z1-wniosek_o_przyznanie_srodkow_finansowych pobierz
 4  z2-wniosek_o_przyznanie_wspracia_pomostowego_podstawoweg pobierz
 5  z3-wniosek_o_przyznanie_wspracia_pomostowego_przedluzone pobierz
 6  z4-umowa_na_otrzymanie_wsparcia_finansowego pobierz
 7  z5-umowa_na_otrzymanie_wsparcia_pomostowego_podst pobierz
 8  z6-biznesplan-wzor pobierz
 9  z7-harmonogram_rzeczowo-finansowy pobierz
 11  z8-karta_oceny_formalnej pobierz
 12  z9-karta_oceny_merytorycznej-srodki_finansowe pobierz
 13  z10-karta_oceny_merytorycznej-pomostowka pobierz
 14  z11-karta_oceny_merytorycznej-pomostowka_przedluzona pobierz
 15  z12-regulamin_pracy_zespolu_oceny_wnioskow_-_6_2 pobierz 
 16  z13-osw_o_niekorzystaniu-skorzystaniu_z_pomocy_deminimis pobierz
 17  z14-osw_o_kwalifikowalnosci_vat pobierz
 18  z15-formularz_inf-de_minimis pobierz
 19  z16-osw_osoby_niepelnosprawnej pobierz
 20  z17-osw_o_zgodzie_malzonka pobierz

19.03.2014

Poniżej zamieszczamy listy formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach Projektu: „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną i zakwalifikowały się do udziału w Projekcie

Hrubieszów
Tomaszów lubelski
Zamość

Poniżej zamieszczamy listy formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach Projektu: „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, które nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie i znajdują się na liście rezerwowej

Hrubieszów
Tomaszów lubelski
Zamość

Poniżej zamieszczamy listy formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach Projektu: „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, które nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie

Hrubieszów
Tomaszów lubelski
Zamość

 


10.03.2014

Poniżej zamieszczamy listy formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach Projektu: „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, które przeszły pozytywną ocenę formalną

 

POBIERZ ZAMOŚĆ POBIERZ HRUBIESZÓW POBIERZ TOMASZÓW LUBLESKI

 

Poniżej zamieszczamy listy formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach Projektu: „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej

POBIERZ


 

04.02.2012

Ogłoszenie o naborze Formularzy Rekrutacyjnych  do projektu „OD POMYSŁU DO SUKCESU”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (04.02.2014 r.) zamieszczamy obowiązujące dokumenty: Regulamin rekrutacji, uczestnictwa i udzielania wsparcia w projekcie „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, Formularz rekrutacyjny, Kartę oceny formalnej oraz Kartę oceny merytorycznej. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronach internetowych:

www.fundacja.lublin.pl

www.roztoczetomaszowskie.pl

Dokumenty będą przyjmowane przez 7 dni roboczych, tj. od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 26 lutego 2014 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu:

– w Hrubieszowie, Pl. Wolności 15, I p., 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 54 77,

– w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok.38, 22-400 Zamość, tel. 84 627 01 18,

– w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 32, I p. pok. 101, 22-600 Tomaszów Lub., tel. 84 664 10 27.

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI, UCZESTNICTWA I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Poniżej znajdują się wymagane dokumenty


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez 36 os. bezrobotnych z terenu powiatów tomaszowskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość – woj. lubelskiego w wyniku utworzenia mikroprzedsiębiorstw poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego 51 osobom, z których 36 (w tym 22 kobiety) otrzyma  bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe do 30.06.2015 r.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

do 30.06.2015 r.

 

 


 

Oferta

 

  • doradztwo indywidualne – zdiagnozowanie przez doradcę zawodowego zakresu pomocy, jakiej należy udzielić poszczególnym Uczestnikom/Uczestniczkom projektu, w tym zdiagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych i doradczych,
  • doradztwa zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • szkolenia grupowe „ABC przedsiębiorczości” z zakresu m.in. administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, ZUS, prawa pracy,
  • doradztwo grupowe (warsztaty) z zakresu opracowywania biznes planu, który stanowi załącznik do wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • indywidualne doradztwo – pomoc w opracowaniu biznes planu, konsultacje tematyczne oraz indywidualna pomoc.

Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

36 Uczestników/ Uczestniczek projektu (min. 22 kobiety), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 40 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Wsparcie pomostowe

a) Objecie 36 Uczestników /Uczestniczek podstawowym wsparciem pomostowym w kwocie 800 zł/mies. przez okres 6 mies. od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego;

b) Objęcie 18 Uczestników /Uczestniczek przedłużonym wsparciem pomostowym w kwocie 800 zł/mies. przez okres 6 mies. od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego do 12 mies. od dnia zawarcia umowy o dzielenie wsparcia pomostowego;

Specjalistyczne usługi doradcze udzielane przez 12 mies. od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej świadczone dla 36 Uczestników/Uczestniczek, obejmujące: indywidualne konsultacje tematyczne oraz indywidualną pomoc ad hoc. w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji zgodnie z potrzebami Uczestników /Uczestniczek wynikającymi z przeprowadzonej diagnozy.

WSPARCIE – DORADCZO-SZKOLENIOWE (szkolenia, warsztaty i doradztwo) zaplanowane są na okres od marca do czerwca 2014 r. Wypłata dotacji planowana jest na czerwiec 2014 roku.

Dokumenty rekrutacyjne pojawią się w momencie zaakceptowania ww. dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Instytucję Pośredniczącą II stopnia)

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

51 osób bezrobotnych (w tym 31 kobiet) z terenu w/w powiatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, które nie posiadały wpisu do EDG/KRS/CEIDG, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Preferowane będą:

  • osoby do 30 roku życia (13 osób w tym 8 kobiet), w tym 5 osób w wieku do 24 roku życia,
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie (31 osób w tym 19 kobiet),
  • osoby długotrwale bezrobotne (10 osób w tym 6 kobiet),
  • kobiety (31 kobiet, w tym wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci).

 

 


 

Kontakt

 

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”

Biuro Projektu: ul. Lwowska 32/105, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 504 182 216 fax. 84 664 63 86

www.roztoczetomaszowskie.pl

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Lokalne Biura Obsługi Projektu:

Hrubieszów, Pl. Wolności 15, I p., 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 54 77,

Zamość, ul. Partyzantów 3, pok.38, 22-400 Zamość, tel. 84 627 01 18,

Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 32, I p. pok. 101, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 10 27.

www.fundacja.lublin.pl