Drukuj Drukuj

Moja szkoła – moja szansa

03 kwi 2013


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
w partnerstwie z
Zespołem Szkół Nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta w Zakrzówku
zapraszają do udziału w projekcie
„Moja szkoła – moja szansa”
Działanie 9.2 POKL

 

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest wyższa jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Technikum Geodezyjno-Budowlanego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta w Zakrzówku poprzez wdrożenie 1 kompleksowego programu rozwojowego do września 2015 roku.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 marca 2013 roku do 30 września 2015 roku.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1.  DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:

 • zajęcia z przedmiotów zawodowych (budownictwo i geodezja)
 • zajęcia z biologii, geografii i wiedzy o społeczeństwie
 • zajęcia z matematyki (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz koło matematyczne)
 • zajęcia z języka angielskiego branżowego – zgodne z kierunkiem kształcenia
 • próbne egzaminy zawodowe z budownictwa i geodezji
 • wyjazdy zawodoznawcze rozwijające kompetencje zawodowe

 

2.   EFEKTYWNE PROGRAMY PORADNICTWA I DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 • warsztaty rozwijające kompetencje psychospołeczne – komunikowanie się, praca w zespole, budowanie pozytywnych relacji z innymi, asertywność, radzenie sobie ze stresem
 • doradztwo grupowe – przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, autoprezentacja, aktywne formy poszukiwania pracy, możliwości dalszego kształcenia
 • doradztwo indywidualne – analiza sytuacji zawodowej, określenie preferencji zawodowych, ścieżki rozwoju zawodowego, opracowanie IPD, pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

3.  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • grupowe zajęcia z pedagogiem dla uczniów i uczennic wykazujących problemy wychowawcze
 • grupowe zajęcia z psychologiem – profilaktyka uzależnień i patologii społecznych
 • indywidualne spotkania z psychologiem na wniosek ucznia/uczennicy lub rodzica, potwierdzony opinią wychowawcy

 

4.  WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI I JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI

 • lekcje otwarte z udziałem przedsiębiorców lub przedstawicieli jednostek naukowych
 • wakacyjne staże zawodowe w specjalistach firmach branżowych (osoby biorące udział w stażach otrzymają stypendium stażowe)

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt jest skierowany do 82 uczniów i uczennic (w tym minimum 23 kobiet) Technikum Geodezyjno-Budowlanego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Władysława Reymonta w Zakrzówku.

Rozpoczęcie rekrutacji: marzec 2013 roku.

 

 


 

Kontakt

 

Lider Projektu – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Anita Łucjan-Kowalska – koordynator projektu

e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl tel. 81 710 19 12

Magdalena Lasocka – specjalista ds. obsługi projektu, rozliczeń finansowych i monitoringu
e-mail: o.pliszczynska@fundacja.lublin.pl, tel. 81 710 19 11

Partner Projektu –  Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. St. Reymonta w Zakrzówku

Beata Łukasik – koordynator szkolny
e-mail: Projekt ZS1zakrzowek@wp.pl, tel. 81 821 51 43