Moja szkoła – moja szansa

03 Kwi 2013


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
w partnerstwie z
Zespołem Szkół Nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta w Zakrzówku
zapraszają do udziału w projekcie
„Moja szkoła – moja szansa”
Działanie 9.2 POKL

 

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest wyższa jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Technikum Geodezyjno-Budowlanego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta w Zakrzówku poprzez wdrożenie 1 kompleksowego programu rozwojowego do września 2015 roku.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 marca 2013 roku do 30 września 2015 roku.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1.  DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:

 • zajęcia z przedmiotów zawodowych (budownictwo i geodezja)
 • zajęcia z biologii, geografii i wiedzy o społeczeństwie
 • zajęcia z matematyki (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz koło matematyczne)
 • zajęcia z języka angielskiego branżowego – zgodne z kierunkiem kształcenia
 • próbne egzaminy zawodowe z budownictwa i geodezji
 • wyjazdy zawodoznawcze rozwijające kompetencje zawodowe

 

2.   EFEKTYWNE PROGRAMY PORADNICTWA I DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 • warsztaty rozwijające kompetencje psychospołeczne – komunikowanie się, praca w zespole, budowanie pozytywnych relacji z innymi, asertywność, radzenie sobie ze stresem
 • doradztwo grupowe – przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, autoprezentacja, aktywne formy poszukiwania pracy, możliwości dalszego kształcenia
 • doradztwo indywidualne – analiza sytuacji zawodowej, określenie preferencji zawodowych, ścieżki rozwoju zawodowego, opracowanie IPD, pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

3.  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • grupowe zajęcia z pedagogiem dla uczniów i uczennic wykazujących problemy wychowawcze
 • grupowe zajęcia z psychologiem – profilaktyka uzależnień i patologii społecznych
 • indywidualne spotkania z psychologiem na wniosek ucznia/uczennicy lub rodzica, potwierdzony opinią wychowawcy

 

4.  WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI I JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI

 • lekcje otwarte z udziałem przedsiębiorców lub przedstawicieli jednostek naukowych
 • wakacyjne staże zawodowe w specjalistach firmach branżowych (osoby biorące udział w stażach otrzymają stypendium stażowe)

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt jest skierowany do 82 uczniów i uczennic (w tym minimum 23 kobiet) Technikum Geodezyjno-Budowlanego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Władysława Reymonta w Zakrzówku.

Rozpoczęcie rekrutacji: marzec 2013 roku.

 

 


 

Kontakt

 

Lider Projektu – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Anita Łucjan-Kowalska – koordynator projektu

e-mail:  tel. 81 710 19 12

Magdalena Lasocka – specjalista ds. obsługi projektu, rozliczeń finansowych i monitoringu
e-mail: , tel. 81 710 19 11

Partner Projektu –  Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. St. Reymonta w Zakrzówku

Beata Łukasik – koordynator szkolny
e-mail: Projekt ZS, tel. 81 821 51 43

 

 


print
\"><\/a>\u00a0tel. 81 710 19 12<\/p>\n

Magdalena Lasocka – specjalista ds. obs\u0142ugi projektu, rozlicze\u0144 finansowych i monitoringu
\ne-mail: <\/a>\"><\/a>, tel. 81 710 19 11<\/p>\n

Partner Projektu<\/b> –\u00a0 Zesp\u00f3\u0142 Szk\u00f3\u0142 Nr 1 im. W\u0142. St. Reymonta w Zakrz\u00f3wku<\/p>\n

Beata \u0141ukasik \u2013 koordynator szkolny
\ne-mail: Projekt ZS
<\/a>\"><\/a>, tel. 81\u00a0821 51 43<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });