Drukuj Drukuj

Informacja o wynikach rozeznania rynku (FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ŁUK)

21 lut 2017


      Lublin, dnia 20.02.2017 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uprzejmie informuje, że w ramach rozeznania rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ŁUK dotyczącego usługi pośrednictwa pracy w Łukowie nie wybrano żadnej ofert z powodu nie wpłynięcia wymaganej liczby ofert.