Drukuj Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/S.Sz/3/2016/ŁUK

10 sie 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 10 sierpnia 2016 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uprzejmie informuje, że w ramach rozeznania rynku nr FRL/S.Sz/3/2016/ŁUK dotyczącego usługi usługę wynajmu sali szkoleniowej w Łukowie wybrano ofertę:

 

Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Ks. S. Brzóski, 21-400 Łuków