Drukuj Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUBART/1

30 mar 2017


                                                  Lublin, dnia 30.03.2017 roku

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUBART/1

 

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu Sali  warsztatowej w Lubartowie wybrana została oferta: Krystyna Puszkarska, Ul. Słowackiego 14, Lubartów