Drukuj Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL

12 kwi 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 12.04.2017 roku

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 –  Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu Sali doradczej w Tomaszowie Lubelskim wybrana została oferta:

 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski