Drukuj Drukuj

Informacja o wyborze oferty – dot. zapytania cenowego SW/ZAM/2

02 mar 2017


Lublin, dnia 02.03.2017 roku

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/ZAM/2

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach zapytania cenowego dotyczącego usługi wynajmu sali warsztatowej w Zamościu wybrana została oferta:

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość