Drukuj Drukuj

Dotyczy zapytania na organizację wizyty studyjnej w Sztokholmie w listopadzie 2014 r. w ramach komponentu ponadnarodowego Utworzono: 01 październik 2014 Odsłony: 124 Ocena użytkowników: 0 / 5 Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna Proszę, oceń

01 paź 2014


Lublin, dnia 1 października 2014 roku

Znak sprawy: 31/DWC/KP/2

Dotyczy zapytania na organizację wizyty studyjnej w Sztokholmie w listopadzie 2014 r. w ramach komponentu ponadnarodowego – wyjaśnienie:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że punkt X .1 Forma, miejsce i termin składania ofert powinien brzmieć:

  1. 1.    Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie i dane składającego ofertę (nazwa i adres) oraz opatrzyć kopertę napisem „Nie otwierać przed dniem 10 października 2014 r. godz. 16:00”