Drukuj Drukuj

Diamenty rozwoju

03 lip 2013


 

Opis projektu

 

Diamenty rozwoju

 

 


 

Cel projektu

 

Podwyższenie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu księgowości, wykorzystania technologii IT w biznesie, kompetencji językowych 108 pracowników, w tym 58 kobiet – minimum 48 mikroprzedsiębiorstw, poprzez udział we wsparciu doradczo-szkoleniowym, co pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności tych mikroprzedsiębiorstw do 31 lipca 2014 roku.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

01.07.2013 r. – 31.07.2014 r.

 

 


 

Oferta

 

  1. Szkolenia z zakresu księgowości, obejmujące następujące zagadnienia: prowadzenie ewidencji podatkowych, ksiąg rachunkowych, dokonywanie rozliczeń finansowych, sporządzanie zestawień obrotów i sald, opracowywanie elementów planów finansowych, obsługa programów komputerowo-księgowych.
  2. Szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego „Język w biznesie”, obejmujące zagadnienia, takie jak: stosowanie terminologii biznesowych, prowadzenie korespondencji handlowej, rozmowy handlowe, słownictwo używane w trakcie negocjacji lub prezentacji, stosowanie form grzecznościowych i struktur gramatycznych, studia przypadków.
  3. Szkolenia „Wykorzystanie Internetu w prowadzeniu mikroprzedsiębiorstwa”, obejmujące następujące zagadnienia: tworzenie stron www, e-marketing, networking, zakładanie i prowadzenie e-sklepu, budowanie sieci kontaktów, uwarunkowania prawne.
  4. Indywidualne doradztwo poszkoleniowe mające na celu uzupełnienie wiedzy zdobytej na szkoleniach, w wymiarze 4 godzin dla każdego uczestnika/-czki.
  5. Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz wyżywienie.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Pracownicy/ice i lub kadra zarządzająca mikroprzedsiębiorstw (podmioty zatrudniające do 9 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro) z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego i wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę (w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub osoby samozatrudnione lub będące właścicielami albo wspólnikami mikroprzedsiębiorstw.

 

 


 

Kontakt

 

·w Lublinie: Bożena Bakalarz – Specjalista ds. rozliczeń finansowych i monitoringu, tel. 81 710 19 20, e-mail: b.bakalarz@fundacja.lublin.pl
·w Białej Podlaskiej: Ewa Koziara – Koordynator lokalny w Białej Podlaskiej, tel. 83 3437763, e-mail: bialapodlaska@fundacja.lublin.pl
·w Łukowie: Agnieszka Nowak – Koordynator lokalny w Łukowie, tel. 25 797 20 57, e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl