Drukuj Drukuj

Akademia Umiejętności ICT dla osób 50+

17 wrz 2013


 

Opis projektu

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie  9.6   Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie  9.6.2   Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie ICT przez 60 osób powyżej 50 roku życia zamieszkałych, pracujących na terenie powiatu siedleckiego i miasta Siedlce, zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i umiejętności z zakresu obsługi komputera.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia  2014 roku.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia komputerowe obejmujące następujący zakres tematyczny:
–   podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych-    użytkowanie komputerów
–   przetwarzanie tekstów
–   arkusze kalkulacyjne
–   bazy danych
–   grafika menadżerska i prezentacyjna
–   usługi w sieciach informatycznych (przeglądanie stron www i komunikacja)

Uczestnicy / Uczestniczki Projektu  przystąpią do egzaminu zewnętrznego umożliwiającego uzyskanie certyfikatu ECDL Core.
Uczestnicy/Uczestnicy otrzymają podręczniki, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a osoby, które zdadzą pomyślnie egzamin zewnętrzny uzyskają ECDL Core.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt jest skierowany do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia , zamieszkałych (w rozumieniu przepisów KC), pracujących na terenie powiatu siedleckiego i miasta Siedlce, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu ICT.

Rozpoczęcie rekrutacji wrzesień 2013 roku.

 

 


 

Kontakt

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:
Biuro Projektu
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
08-110 Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 2 II p.
Tel: 724 724 107