Drukuj Drukuj

Zasadnicza Szkoła w Adamowie Twoją szansą

01 mar 2013


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
w partnerstwie z
Zespołem Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie
zapraszają do udziału
w projekcie
„Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Adamowie Twoją szansą”
Działanie 9.2 POKL

 

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Adamowie poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego do września 2015 roku, w wyniku którego zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla 64 uczestniczek i uczestników projektu, staże zawodowe dla 43 uczestniczek i uczestników projektu oraz zostanie doposażonych 8 pracowni i biblioteka.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 marca 2013 r. do 30 września 2015 r.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

  1. Doposażenie i utworzenie pracowni zawodowych do dodatkowych zajęć dodatkowych
  2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
  • zajęcia z kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia zawodowego dostosowane do potrzeb pracodawców, zwiększające szansę na rynku pracy w zawodach kucharz oraz fryzjer połączone z wyjazdami edukacyjnymi (przygotowywanie wesel i imprez okolicznościowych, przygotowywanie dań regionalnych, współczesna stylizacja fryzur, przygotowywanie fryzur okolicznościowych, barma) oraz przygotowanie do egzaminów zawodowych teoretycznych
  • zajęcia z kompetencji kluczowych: informatyka, przedsiębiorczość, język angielski zawodowy, język polski, matematyka

3. Wsparcie pedagogiczne i doradztwo edukacyjno-zawodowe:

  • Warsztaty z kompetencji społecznych: komunikowanie, praca w zespole, asertywność, radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
  • Doradztwo grupowe dla ostatnich klas: przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, autoprezentacja, aktywne formy poszukiwania pracy, możliwości kształcenia.
  • Doradztwo indywidualne, w tym obligatoryjne dla ostatnich klas: analiza sytuacji zawodowej, określenie preferencji zawodowych, ścieżki rozwoju zawodowego, pomoc w przygotowaniu CV, LM.
  • Doradztwo i opieka pedagogiczna dla dzieci z problemami wychowawczymi i problemami w nauce – indywidualne porady i konsultacje.

4. Staże zawodowe dla 43 uczestniczek/uczestników projektu (1 miesiąc w wakacje x 150h). Program wykraczający poza podstawowy program. Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, weryfikacja dokonanego wyboru zawodu, uatrakcyjnienie nauki. W celu zapewnienia wysokiej jakości staży, będą one realizowane w specjalistycznych firmach branżowych. Firmy zlokalizowane poza miejscem zamieszkania uczestniczek/uczestników projektu, zapewnione zostaną noclegi, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.

5. Wdrożenie dziennika elektronicznego: usprawnienie organizacji i funkcjonowania ZSZ, ułatwienie kontaktu z nauczycielami, nadzoru rodziców nad osiągnięciami dzieci, umożliwienie wychowawcom w dowolnym czasie analizy osiągnięć indywidualnych i klasowych uczennic i uczniów.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt obejmuje wsparciem:

– Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie
– 64 uczennic i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Adamowie (w tym minimum 38 dziewcząt)

Rozpoczęcie rekrutacji: marzec 2013 rok