Zapytanie ofertowe


Życzenia świąteczne

Zaproszenie do udziału w IV edycji Forum Innowacji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zaprasza do udziału w IV edycji Forum Innowacji, którego tematem przewodnim będą innowacje w sektorze rolno-spożywczym. Z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się ono 26 listopada 2020 r., w godz. 9.00 -12:00, on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W trakcie Forum zostaną  poruszone tematy m.in. […]

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/26/CAT/OWES/2020 

Znak sprawy: FRL/26/CAT/OWES/2020                                                                                                                                                                 Zamość, dnia 21.09.2020 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/26/SALA/OWES/2020    

Znak sprawy: FRL/26/SALA/OWES/2020                                                                                                                                                              Zamość, dnia 21.09.2020 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/26/SALA/OWES/2020 […]

Zapytanie ofertowe-FRL/26/SALA/OWES/2020

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                        Lublin, dnia  8 września 2020 roku                                             Znak sprawy: FRL/26/SALA/OWES/2020   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. […]

Zapytanie ofertowe-FRL/26/CAT/OWES/2020

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: REGON 430353642; NIP 712-01-66-505; KRS 0000027855                        Lublin, dnia  8 września 2020 roku                                       Znak sprawy: FRL/26/CAT/OWES/2020   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]

Rozstrzygnięcie: III/OUT/2020

Znak sprawy: III/OUT/2020 Lublin, dnia 31 sierpnia 2020 r. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 31.08.2020_rozstrzygnięcie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze […]

Rozstrzygnięcie: II/OUT/2020

Znak sprawy: II/OUT/2020   Lublin, dnia 31 sierpnia 2020 r. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 31.08.2020_rozstrzygnięcie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze […]

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny objął patronatem branżowym Targi ENERGETICS 2020

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w XIII Targach Energetycznych ENERGETICS 2020, które odbędą się w dniach 17-19 listopada 2020 roku w Lublinie. Targi zostały objęte patronatem branżowym przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Szczegółowa informacja jest dostępna pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2020/07/15/lubelski-klaster-ekoenergetyczny-objal-patronatem-branzowym-targi-energetics-2020/

Rozstrzygnięcie: I/OUT/2020

Znak sprawy: I/OUT/2020          Lublin, dnia 18 sierpnia 2020 r. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Rozstrzygnięcie 18.08.2020 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego […]

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 Lublin, dnia\u00a0 8 wrze\u015bnia 2020 roku\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Znak sprawy: FRL\/26\/SALA\/OWES\/2020 \u00a0 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiod\u0105cy realizuj\u0105ca w partnerstwie z Grup\u0105 Medialn\u0105 ITM Sp. […]<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n
\n

Zapytanie ofertowe-FRL\/26\/CAT\/OWES\/2020<\/a><\/h2>\n