Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa grupowego Znak sprawy: III/

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz. 192/2020 Lublin, dnia 28.07.2020 r. Znak sprawy: III/OUT/2020 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego […]

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/12/W2WA/OWES/2020

Znak sprawy: FRL/12/W2WA/OWES/2020                                                                                                                                                           Zamość, dnia 27.07.2020 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020 

Znak sprawy: FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020                                                                                                                                 Zamość, dnia 24.07.2020 roku ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020 […]

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/13/W2WA/OWES/2020       

Znak sprawy: FRL/13/W2WA/OWES/2020                                          Zamość, dnia 24.07.2020 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania […]

RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy

RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do współpracy w zakresie monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego (RIS). Celem działania jest zebranie informacji od interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji w województwie lubelskim: przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu nt. wdrażania RIS. Podejmując współpracę możecie Państwo wpłynąć […]

Zapytanie ofertowe FRL/13/W2WA/OWES/2020

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                      Lublin, dnia 15 lipca 2020 roku Znak sprawy: FRL/13/W2WA/OWES/2020 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. […]

Zapytanie ofertowe FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: REGON 430353642; NIP 712-01-66-505; KRS 0000027855 Lublin, dnia  15 lipca 2020 roku                       Znak sprawy: FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020   Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z […]

Zapytanie ofertowe FRL/12/W2WA/OWES/2020

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                        Lublin, dnia 8 lipca 2020 roku            Znak sprawy: FRL/12/W2WA/OWES/2020   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną […]

0 komentarzy

Zapytanie ofertowe FRL/12/W2WA/OWES/2020

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                        Lublin, dnia 8 lipca 2020 roku           Znak sprawy: FRL/12/W2WA/OWES/2020   Zapytanie ofertowe   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą […]

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/1/DS/OWES/2020   

Znak sprawy: FRL/1/DS/OWES/2020   Zamość, dnia 15.06.2020 roku   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach […]

0 komentarzy

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz. 192\/2020 Lublin, dnia 28.07.2020 r. Znak sprawy: III\/OUT\/2020 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizuj\u0105ca projekt \u201eOutplacement \u2013 to si\u0119 op\u0142aca\u201d w ramach Regionalnego […]<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n
\n

ROZSTRZYGNI\u0118CIE POST\u0118POWANIA -FRL\/12\/W2WA\/OWES\/2020<\/a><\/h2>\n