Zadanie publiczne „Od pomysłu do sukcesu”

23 Maj 2016


Zadanie publiczne  „Od pomysłu do sukcesu”realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

marka-gospodarcza-logo

 

Czas realizacji projektu: 23.05 – 30.11.2016

Cel projektu: zapewnienie 24 bezrobotnym kobietom zarejestrowanym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie kompleksowej wiedzy na temat efektywnego wdrażania pomysłów biznesowych w życie poprzez ich udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach o charakterze miękkim i twardym.  Cel ten zostanie zrealizowany poprzez udział każdej uczestniczki w ścieżce tematycznej „Od pomysłu do sukcesu”.

Szkolenia:

Działanie I. „Nowoczesne metodyki budowania modeli biznesowych”

Działanie II. „Analityczna metodyka generowania pomysłów, tworzenia produktów i obsługi rynku”

Działanie III. Szkolenia i warsztaty miękkie

 1. psychologia biznesu kobiet (szkolenie)
 2. planowanie kierunków rozwoju(szkolenie)
 3. sprzedaż efektywna (szkolenie)
 4. relacje w biznesie (szkolenie)
 5. budowanie marki (szkolenie)
 6. kreatywne myślenie (warsztat)
 7. zasady feedbacku (warsztat)
 8. sztuka prezentacji (warsztat)
 9. team building (warsztat)
 10. social media (szkolenie i warsztat komputerowy)
 11. negocjacje (szkolenie i gra biznesowa)
 12. komunikacja (szkolenie + gra biznesowa)

Szkolenia i warsztaty twarde tematyka:

 1. podstawy analizy danych, analiza benchamrkingowa, analiza potencjału i możliwości poprawy
 2. pozyskiwanie finansowania /fundusze, inwestorzy/ (szkolenie)
 3. case studies (warsztat)

Działanie IV. Coaching/mentoring

Działanie V. Kampania promocyjno-informacyjna

 

Formularz-zgłoszeniowy

 

Kontakt:

Eliza Potocka

723 571 603

 

Jarek Duda

502 333 292

 

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Inkubator Przedsiębiorczości

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

81 710 19 00 wew. 1

Plakat od pomyslu do sukcesu_A3_C2

 


print
<\/p>\n

 <\/p>\n

Jarek Duda<\/p>\n

502 333 292<\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

Biuro Projektu:<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny<\/p>\n

Inkubator Przedsi\u0119biorczo\u015bci<\/p>\n

Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181<\/p>\n

20-325 Lublin<\/p>\n

81 710 19 00 wew. 1<\/p>\n

<\/p>\n

\"Plakat<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });