Drukuj Drukuj

Z komputerem na TY

01 kwi 2014


Opis projektu

Priorytet  IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie  9.6   Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie  9.6.2   Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych


Cel projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie ICT przez 384 osób dorosłych z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym 192 osób w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa lubelskiego do 31.05.2015


Okres realizacji projektu: 01.04.2014 – 31.05.2015


Oferta W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia komputerowe kończące się egzaminem zewnętrznym na poziomie ECDL Start lub ECDL Core. 1. Szkolenie na poziomie ECDL Start (64 h) obejmuje następujący zakres tematyczny:

 • użytkowanie komputerów
 • przetwarzanie tekstów
 • arkusze kalkulacyjne
 • usługi w sieciach informatycznych (przeglądanie stron www i komunikacja)

2. Szkolenie na poziomie ECDLCore (120 h)  obejmuje tematykę ECDL Start oraz:

 • bazy danych
 • grafika menadżerska i prezentacyjna
 • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • podręczniki,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla osób bezrobotnych,
 • zaświadczenie ukończenia kursu,
 • przerwy kawowe,
 • certyfikat ECDL Start/Core (dotyczy osób, które zdadzą pomyślnie egzamin).

Szkolenia realizowane będą w trybie przedpołudniowym, popołudniowym oraz weekendowym.


Uczestnicy projektu: 384 osób (231 kobiet i 153 mężczyzn) w wieku 18-64 lata z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałych (w rozumieniu przepisów KC), pracujących lub  uczących się na terenie WL, w tym 50% osób w wieku powyżej 50 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu ICT, w tym:

 • 192 osób w wieku powyżej 50 roku życia,
 • 154 osób bezrobotnych (93 kobiet i 61 mężczyzn),
 • 80 osób nieaktywnych zawodowo, w tym osoby uczące się lub kształcące się (48 kobiet i 32 mężczyzn),
 • 150 osób zatrudnionych (90 kobiet i 60 mężczyzn).
 • 154 osób z terenów wiejskich (93 kobiet i 61 mężczyzn).

Kontakt Szczegółowe informacje na temat projektu w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny Lubelszczyzny (FRL):

  1. Biuro projektu w Lublinie: FRL, ul. Lubartowska 74 A, I p. tel. 81 710 19 21, e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl ,
  2. Filia FRL w Białej Podlaskiej: ul. Brzeska 41, pok. 202, tel. 83 343 77 55, e-mail: 3. bialapodlaska@fundacja.lublin.pl ,
  3. Filia FRL w Chełmie: Pl. Niepodległości 1, pok. 46,79, tel. 82 563 24 29, e-mail: chelm@fundacja.lublin.pl ,
  4. Filia FRL w Hrubieszowie: ul. Wolności 15, I p.,  tel. 84 696 54 77, e-mail: hrubieszow@fundacja.lublin.pl ,
  5. Filia FRL w Krasnymstawie: ul. Sobieskiego 3, pok.220, tel. 82 576 13 80, e-mail: krasnystaw@fundacja.lublin.pl ,
  6. Filia FRL w Kraśniku: ul. Lubelska 58 A, II p., tel. 81 825 16 16, e-mail: krasnik@fundacja.lublin.pl ,
  7. Filia FRL w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, tel. 81 463 82 50, e-mail: lubartow@fundacja.lublin.pl ,
  8. Filia FRL w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25 797 20 75, e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl ,
  9. Filia FRL w Parczewie: ul. Kolejowa 1/2, I p., tel. 83 354 19 30, e-mail: parczew@fundacja.lublin.pl ,
  10. Filia FRL w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32, tel. 84 664 10 27, e-mail: tomaszow@fundacja.lublin.pl ,
  11. Filia FRL w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 27, tel. 84 627 18 32, e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1);
 • oświadczenie Kandydata/Kandydatki o dobrowolności uczestnictwa w projekcie, znajomości kryteriów kwalifikacyjnych (załącznik nr 2);
 • oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3);
 • test kwalifikujący sprawdzający  wiedzę z zakresu obsługi komputera (załącznik nr 4 – dostępny w Biurze projektu lub w filiach FRL)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu  (załącznik nr 4 – dotyczy osób zatrudnionych);
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (dotyczy osób zarejestrowanych w UP);
 • kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej oraz oryginału do wglądy (dotyczy osób uczących lub kształcących się).
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dotyczy rolników oraz domowników)