Drukuj Drukuj

Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w regionie chełmsko-zamojskim

15 mar 2013


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
w partnerstwie zG
Grupa Medialną ITM sp. z o.o.
zapraszają do udziałumw projekcie
„Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w regionie chełmsko-zamojskim”

 

 


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Zamojskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej, spółdzielni socjalnej PARTNER w Zamościu oraz Punktu Informacyjnego i spółdzielni socjalnej SOCPROJEKT w Chełmie poprzez dywersyfikację ich usług do 30.04.2015 roku.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 marca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

 


 

Oferta

 

 • działalność wydawnicza, w tym wydawanie biuletynu dotyczącego przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej oraz przygotowanie katalogu usług podmiotów ekonomii społecznej działających w regionie chełmsko-zamojskim
 • usługi doradcze z zakresu prawa, marketingu, księgowości oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania organizacji,
 • usługi szkoleniowe:
  Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (16 godz.)
  Być przedsiębiorcą – czyli umiejętne i efektywne zarządzanie zespołem z uwzględnieniem sytuacji konfliktowych i negocjacji (16 godz.
  Klauzule społeczne w praktyce (16 godz.)
  ABC przedsiębiorczości społecznej (80 godz.)
  Regionalna Szkoła Liderów PES (96 godz.)
 • usługi animacyjne wspierające rozwój partnerstw lokalnych oraz proces budowanie relacji samorządów lokalnych i NGO’s w kontekście idei ekonomii społecznej wizyty studyjne promujące idę ekonomii społecznej oraz „dobre praktyki” funkcjonowania PESUsługi świadczone będą w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Chełmie.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

 • 200 osób fizycznych zainteresowanych ideą Ekonomii Społecznej
 • 40 podmiotów ekonomii społecznej
 • 80 instytucji otoczenia ekonomii społecznej z terenu powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, m. Chełm i m. Zamość.