Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr FRL/12/2016/TS

06 Gru 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

L.dz.FRL/708/16                                                                          Lublin, dnia 6 grudnia 2016 roku

 

 

Znak sprawy: FRL/12/2016/TS

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego  nr FRL/12/2016/TS

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wyjaśnia co następuje:

 

W rozdziale dotyczącym Prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, w punkcie „11” omyłkowo podano rodzaj egzaminu zewnętrznego:

11..    po zakończeniu szkolenia uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu zewnętrznego UDT, który powinien zakończyć się otrzymaniem przez uczestników szkolenia świadectwa.

Winno być:

 1. po zakończeniu szkolenia uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu zewnętrznego przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, który powinien zakończyć się otrzymaniem przez uczestników szkolenia świadectwa.

 

 

wyjasnienia_06-12-2016

 

 

 

                                    

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/708\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 6 grudnia 2016 roku<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/12\/2016\/TS<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Wyja\u015bnienie do zapytania ofertowego <\/u><\/strong>\u00a0nr <\/u><\/strong>FRL\/12\/2016\/TS<\/u><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wyja\u015bnia co nast\u0119puje:<\/p>\n

 <\/p>\n

W rozdziale dotycz\u0105cym Prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, w punkcie \u201e11\u201d omy\u0142kowo podano rodzaj egzaminu zewn\u0119trznego:<\/p>\n

11.. \u00a0 \u00a0po zako\u0144czeniu szkolenia uczestnik szkolenia przyst\u0105pi do egzaminu zewn\u0119trznego UDT, kt\u00f3ry powinien zako\u0144czy\u0107 si\u0119 otrzymaniem przez uczestnik\u00f3w szkolenia \u015bwiadectwa.<\/p>\n

Winno by\u0107:<\/p>\n

  \n
 1. po zako\u0144czeniu szkolenia uczestnik szkolenia przyst\u0105pi do egzaminu zewn\u0119trznego przed Komisj\u0105 powo\u0142an\u0105 przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i G\u00f3rnictwa Skalnego<\/u>, kt\u00f3ry powinien zako\u0144czy\u0107 si\u0119 otrzymaniem przez uczestnik\u00f3w szkolenia \u015bwiadectwa.<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

   <\/p>\n

  wyjasnienia_06-12-2016<\/a><\/p>\n

  \u00a0<\/em><\/h1>\n

  \u00a0<\/em><\/h1>\n

  \u00a0<\/em><\/h1>\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/h1>\n

   <\/p>\n

  \n
  <\/i>
  \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
  '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
  ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });