Drukuj Drukuj

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr FRL/12/2016/TS

06 gru 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

L.dz.FRL/708/16                                                                          Lublin, dnia 6 grudnia 2016 roku

 

 

Znak sprawy: FRL/12/2016/TS

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego  nr FRL/12/2016/TS

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wyjaśnia co następuje:

 

W rozdziale dotyczącym Prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, w punkcie „11” omyłkowo podano rodzaj egzaminu zewnętrznego:

11..    po zakończeniu szkolenia uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu zewnętrznego UDT, który powinien zakończyć się otrzymaniem przez uczestników szkolenia świadectwa.

Winno być:

  1. po zakończeniu szkolenia uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu zewnętrznego przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, który powinien zakończyć się otrzymaniem przez uczestników szkolenia świadectwa.

 

 

wyjasnienia_06-12-2016