Drukuj Drukuj

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/1/2017/TLS

09 sty 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 09 stycznia 2017 roku

 

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/1/2017/TLS

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 09 stycznia 2017 roku uniewaznienie FRL/1/2017/TLS w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewnętrznym” w ramach projektu „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powodem unieważnienia jest istotna omyłka w treści zapytania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Skorygowane zapytanie w najbliższych dniach zostanie powtórnie opublikowane
na www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.