UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/1/2017/TLS

09 Sty 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 09 stycznia 2017 roku

 

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/1/2017/TLS

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 09 stycznia 2017 roku uniewaznienie FRL/1/2017/TLS w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewnętrznym” w ramach projektu „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powodem unieważnienia jest istotna omyłka w treści zapytania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Skorygowane zapytanie w najbliższych dniach zostanie powtórnie opublikowane
na www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, dnia 09 stycznia 2017 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

UNIEWA\u017bNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL\/1\/2017\/TLS<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 09 stycznia 2017 roku uniewaznienie<\/a>\u00a0FRL\/1\/2017\/TLS w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i\u00a0przeprowadzenie szkolenia zawodowego \u201eMonter zabudowy i rob\u00f3t wyko\u0144czeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewn\u0119trznym\u201d w ramach projektu \u201eTw\u00f3j lepszy start\u201d w\u00a0ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b 9 \u2013 Rynek pracy, Dzia\u0142anie 9.1 \u2013 Aktywizacja zawodowa wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego.<\/p>\n

Powodem uniewa\u017cnienia jest istotna omy\u0142ka w tre\u015bci zapytania.<\/p>\n

Wykonawcy, kt\u00f3rzy z\u0142o\u017cyli odpowied\u017a na w\/w zapytanie ofertowe zostan\u0105 poinformowani o\u00a0uniewa\u017cnieniu drog\u0105 mailow\u0105.<\/p>\n

Skorygowane zapytanie w najbli\u017cszych dniach zostanie powt\u00f3rnie opublikowane
\nna www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjno\u015bci EFS.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });