Drukuj Drukuj

Szkolenie dla pracowników DALIMEX Sp. z o.o.

21 lut 2013


 

Opis projektu

 

Projekt „Szkolenie dla pracowników DALIMEX Sp. z o.o.” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 35 pracowników firmy Dalimex poprzez wsparcie szkoleniowe z zakresu umiejętności miękkich takich jak: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, komunikacja, zarządzanie itp. oraz szeroko pojętej tematyki prozdrowotnej.
Nr umowy 575/POKL.08.01.01-06-352/12-00

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.

 

 


 

Oferta

 

Pracownicy Firmy Dalimex Sp. z o.o. wezmą udział w następujących szkoleniach:

1) zarządzanie zespołem,

2) trening asertywności i interpesonalny,

3) komunikacja interpersonalna,

4) rozwiązywanie konfliktów,

5) budowanie efektywnego zespołu,

6) profesjonalna obsługa klienta, praca z trudnym klientem,

7) negocjacje,

8) organizacja czasu pracy z wykorzystaniem tech.relaksacyjnych,ćw.wzmacn iających mięśnie kręgosłupa,

9) nowatorskie techniki sprzedaży z wykorzystaniem elementów nlp.

10) radzenie sobie ze stresem z elementami relaksacji

11) szkolenie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla os.50+.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt skierowany jest do małego przedsiębiorstwa DALIMEX sp. z o.o. i jego 35 pracownic/ków, w tym 11 kobiet), zamieszkujących/pracujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

 


 

Kontakt

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I piętro, 20-094 Lublin

tel. 81 710 19 00, fax 81 710 19 01

Dorota Grabowska – koordynator projektu

tel. 81 710 19 11

Małgorzata Piechota – ekspert do spraw szkoleń

tel. 81 710 19 00