Szkolenie „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych” RODO

19 Cze 2018


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2-dniowe wyjazdowe szkolenie pt.:

„Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych”.

Szkolenie odbędzie się:

3-4 lipca 2018 r. w Hotelu Jagiełło w Hrubieszowie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje: materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu stosowania

przepisów o ochronie danych osobowych, w tym omówienie zmian wynikających z unijnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zapraszamy maksymalnie 2 osoby ze spółdzielni socjalnych reprezentujące nasz subregion.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program szkolenia do pobrania poniżej.

Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pan Tomasz Kucharski.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 84 627 18 32, 84 627 11 91 lub na adres e-mail: ;

Formularz zgloszeniowy dla spółdzielni_RODO

Program szkolenia_RODO


print
\"><\/a> ; <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Formularz zgloszeniowy dla sp\u00f3\u0142dzielni_RODO<\/a><\/p>\n

Program szkolenia_RODO<\/a><\/p>\n

\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });