Szkolenia dla eLeader sp. z o.o.

04 Lut 2014


 

Opis projektu

 

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

 


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest nabycie, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa z sektora MMŚP z województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowe z zakresu systemów informatycznych i specjalistycznych.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 lutego 2014 roku do 31 maja 2015 roku

 

 


 

Oferta

 

UCZESTNICZKOM I UCZESTNIKOM PROJEKTU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

 •   MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012,
 •   MS 20411 – Administering Windows Server 2012,
 •   MS 20412 – Configuring Advanced Windows Server 2012 Services,
 •   PRINCE2 ® FUNDATION – SZKOLENIE AKREDYTOWANE,
 •   METODYKI ZARZĄDZANIA PROEJKTAMI PRINCE2 NA POZIOMIE PRACITITIONER,
 •   Szkolenie Professional Scrum Master,
 •   Professional Scrum Product Owner (PSPO),
 •   MS – 10774 Querying Microsoft SQL Server 2012,
 •   MS – 10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases,
 •   MS – 10776 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases,
 •   MS – 10777 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012,
 •   MS – 10778 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012,
 •   WebSphere 8.5,
 •   Oracle WebLogic 11g,
 •   Administracja JB248 – Jboss Application Administration l,
 •   JEE development,
 •   Zarządzanie zespołem programistycznym,
 •   Szkolenie Advanced Windows Store App Development Using C# – MS 20485,
 •   Ciągła integracja,
 •   MS 20483 Programowanie w c#,
 •   MS – 10265 Developing data access solutions with VS 2010,
 •   Usability – zasady budowania interfejsów użytkownika,
 •   Adobe Photoshop moduł II,
 •   Adobe Ilustrator moduł II.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

70 osób zatrudnionych w firmie eLeader sp. z o.o.

Rekrutacja zamknięta.

 

 


 

Kontakt

 

Lider Projektu – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny:

Katarzyna Zabielska – Koordynator projektu,

e-mail:  , tel. (81) 710 19 25

Małgorzata Piechota – Asystent koordynatora,

e-mail: , tel. (81) 710 19 00

 

 

 


print
\"><\/a><\/span>, tel. (81) 710 19 25<\/p>\n

Ma\u0142gorzata Piechota \u2013 Asystent koordynatora,<\/p>\n

e-mail:\u00a0\"><\/a><\/span>, tel. (81) 710 19 00<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });