Drukuj Drukuj

Szkolenia dla eLeader sp. z o.o.

04 lut 2014


 

Opis projektu

 

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

 


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest nabycie, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa z sektora MMŚP z województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowe z zakresu systemów informatycznych i specjalistycznych.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 lutego 2014 roku do 31 maja 2015 roku

 

 


 

Oferta

 

UCZESTNICZKOM I UCZESTNIKOM PROJEKTU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

 •   MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012,
 •   MS 20411 – Administering Windows Server 2012,
 •   MS 20412 – Configuring Advanced Windows Server 2012 Services,
 •   PRINCE2 ® FUNDATION – SZKOLENIE AKREDYTOWANE,
 •   METODYKI ZARZĄDZANIA PROEJKTAMI PRINCE2 NA POZIOMIE PRACITITIONER,
 •   Szkolenie Professional Scrum Master,
 •   Professional Scrum Product Owner (PSPO),
 •   MS – 10774 Querying Microsoft SQL Server 2012,
 •   MS – 10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases,
 •   MS – 10776 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases,
 •   MS – 10777 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012,
 •   MS – 10778 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012,
 •   WebSphere 8.5,
 •   Oracle WebLogic 11g,
 •   Administracja JB248 – Jboss Application Administration l,
 •   JEE development,
 •   Zarządzanie zespołem programistycznym,
 •   Szkolenie Advanced Windows Store App Development Using C# – MS 20485,
 •   Ciągła integracja,
 •   MS 20483 Programowanie w c#,
 •   MS – 10265 Developing data access solutions with VS 2010,
 •   Usability – zasady budowania interfejsów użytkownika,
 •   Adobe Photoshop moduł II,
 •   Adobe Ilustrator moduł II.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

70 osób zatrudnionych w firmie eLeader sp. z o.o.

Rekrutacja zamknięta.

 

 


 

Kontakt

 

Lider Projektu – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny:

Katarzyna Zabielska – Koordynator projektu,

e-mail:  k.zabielska@fundacja.lublin.pl, tel. (81) 710 19 25

Małgorzata Piechota – Asystent koordynatora,

e-mail: m.piechota@fundacja.lublin.pl, tel. (81) 710 19 00