Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie zapytania nr FRL/3/2016/TLS

04 lis 2016


Znak sprawy: FRL/3/2016/TLS                                                                  Lublin, dnia 02 listopada 2016 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2016/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Chełm

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Vita Solis”

Łowcza Kolonia 39, 22-107 Sawin

80 20 100

 

Część II – Lublin

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 MC” CATERING&EVENT A. Szymańska-Tyburek

ul. Staszica 1, 20-081 Lublin

80 0 80

 

Część III – Parczew

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

80 0 80

 

Część IV – Zamość

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Dorota Kicyk, Restauracja&Catering,

ul. Szewska 24A, 22-400 Zamość

80 20 100

 

Część V – Lubartów

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe „Klub zgoda” s.c.

ul. Lipowa 8A, 21-100 Lubartów

80 0 80

 

Część VI – Radzyń Podlaski

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

80 0 80

 

Część VII – Łuków

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

80 0 80

Rozstrzygniecie_FRL/3/2016/TLS