Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie zapytania FRL/2/WSO2/OWES/2018

15 maj 2018


Znak sprawy: FRL/2/WSO2/OWES/2018

 

Zamość, dnia 15.05.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/WSO2/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Jarosław Jagiełło

FAR-DOM; HOTEL JAGIEŁŁO

ul. Grabowiecka 20

22-500 Hrubieszów

70,00 10,00 10,00 90,00

 

Rozstrzygnięcie_FRL_2_WSO2_OWES_2018