Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO- ROZEZNANIA RYNKU PP/SDM/2017

30 cze 2017


Lublin, dnia 30 czerwca 2017 roku

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO- ROZEZNANIA RYNKU PP/SDM/2017

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach zapytania cenowego- rozeznania rynku PP/SDM/2017 wyłoniono pośrednika pracy:

Zamość:

Maria Krzowska

Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.)

Chełm:

Nie wpłynęła żadna oferta

Tomaszów Lubelski:

Nie wpłynęła żadna oferta

Rozstrzygnięcie PP_SDM_2017