Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO- ROZEZNANIA RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018

20 lut 2018


Znak sprawy: NR 1/BUS/OWES/2018                                                         Zamość, dnia 20 lutego 2018 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO- ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach zapytania cenowego- rozeznania rynku NR 1/BUS/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 sportBUS.pl Dariusz Nieradko, Piotr Rodak Spółka Cywilna, Czerwonka Gozdów 24a, 21-136 Firlej 69,03 20,00 89,03

 

Rozstrzygnięcie zapytania cenowego NR 1_BUS_OWES_2018