ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU Znak sprawy: FRL/RR/2/2016/TS

22 lipiec 2016


 

 

Znak sprawy: FRL/RR/2/2016/TS                                                           Lublin, 22.07.2016 roku

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku do realizacji zamówienia na usługi cateringowe wybrano:

 

Spółdzielnia socjalna „Promyk nadziei” ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

 

FRL_RR_2_2016_TS_LUBLIN rozstrzygnięcie