Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr PD/ŁUK/1

30 mar 2017


                          Lublin, dnia 29.03.2017 roku

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot. zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/ŁUK/1


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach rozeznania rynku dotyczącego usługi wynajmu sali doradczej w Łukowie wybrana została oferta:

 

 

Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Budowlanych „INSTALBUD” Antoni Makaruk

Rozstrzygniecie_LUKOW_PD