Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania_Znak sprawy: FRL/5/2016/TLS

17 lis 2016


 

Znak sprawy: FRL/5/2016/TLS

Lublin, dnia 16 listopada 2016 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/2016/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.3 RAZEM
1 Ośrodek Szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia Kadr KURSOR

ul. Partyzantów 9 , 22-400 Zamość

60 30 0 90

 

rozstrzygniecie_frl_5_2016_tls