Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania_ FRL/3/2017/TLS

24 lut 2017


Znak sprawy: FRL/3/2017/TLS

Lublin, dnia 23 lutego 2017 roku

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2017/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.3 RAZEM
1 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
50,45 30,00 10,00 90,45

 

Rozstrzygnięcie_postępowanie FRL/3/2017/TLS