Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: VI/ANC/2020

01 cze 2020


Znak sprawy: VI/ANC/2020                                                                                          Lublin, dnia 01 czerwca 2020 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania VI/ANC/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Cześć I – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 2 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 100

Cześć II– przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 2 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 100

Cześć III – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 93,36

 

Cześć IV – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 100

 

Cześć V – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 100

informacja