Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: II/ANC/2019  

11 cze 2019


Znak sprawy: II/ANC/2019                                                                                          Lublin, dnia 10 czerwca 2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania II/ANC/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych certyfikowanych szkoleń zawodowych na terenie województwa lubelskiego dla 48 Uczestników/Uczestniczek Projektu:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel, ul. Lwowska 13 R, 22-100 Chełm 97,80

rozstrzygnięcie postępowania