Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania znak sprawy: FRL/4/2017/TLS

27 lut 2017


Znak sprawy: FRL/4/2017/TLS                                                                                                                                  Lublin, dnia 23 lutego 2017 roku

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/2017/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.3 RAZEM
1 Lubelska Izba Rzemieślnicza Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji w Lublinie, ul. Krzywa 37, 22-100 Chełm 60 0 10,00 70

 

rozstrzygnięcie_FRL_4_2017_TLS