Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/4/2016/TLS

22 lis 2016


Znak sprawy: FRL/4/2016/TLS

Lublin, dnia 21 listopada 2016 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/2016/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Parczew

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.3 RAZEM
1 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
58,78 30,00 10,00 98,78

 

 

Część II – Zamość

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.3 RAZEM
1 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Lublinie Oddział w Zamościu
Centrum Kształcenia, ul. Peowiaków 3,
22-400 Zamość
50,99 30,00 10,00 90,99

 

 

rozstrzygniecie