ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA; Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM     

26 Cze 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM                                                           Lublin, dnia 26 czerwca 2017 roku

 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. ZDZ Lublin Oddział w Zamościu                  Centrum Kształcenia  ul. Peowiaków 3,      22-400 Zamość                  100,00

 

Rozstrzygnięcie

 

 


print
<\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/12\/2017\/SDM\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lublin, dnia 26 czerwca 2017 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>ROZSTRZYGNI\u0118CIE POST\u0118POWANIA<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny b\u0119d\u0105ca realizatorem projektu \u201eSzansa m\u0142odych\u201d<\/strong>\u00a0uprzejmie informuje, \u017ce w ramach post\u0119powania FRL\/12\/2017\/SDM do realizacji zam\u00f3wienia wybrano:<\/p>\n

\n\n\n\n
Lp.<\/strong><\/td>\nWykonawca<\/strong><\/td>\nLiczba uzyskanych punkt\u00f3w<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
1.<\/td>\nZDZ Lublin Oddzia\u0142 w Zamo\u015bciu\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Centrum Kszta\u0142cenia\u00a0 ul. Peowiak\u00f3w 3,\u00a0 \u00a0 \u00a0 22-400 Zamo\u015b\u0107<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 100,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

Rozstrzygni\u0119cie <\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n