Drukuj Drukuj

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA; Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM     

26 cze 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM                                                           Lublin, dnia 26 czerwca 2017 roku

 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Szansa młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/2017/SDM do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. ZDZ Lublin Oddział w Zamościu                  Centrum Kształcenia  ul. Peowiaków 3,      22-400 Zamość                  100,00

 

Rozstrzygnięcie