Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-Znak sprawy: FRL/2/SKB/OWES/2018

08 sie 2018


Znak sprawy: FRL/2/SKB/OWES/2018

 

Zamość, dnia 08.08.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/SKB/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 RAZEM
1 Ośrodek Wypoczynkowy „NATURA” s.c. Urszula, Joanna, Adam Szyport

ul. Zamojska 23

22-440 Krasnobród

70 5 0 75

Rozstrzygnięcie_FRL_2_SKB_OWES_2018