Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-Znak sprawy: FRL/10/SALA/OWES/2018

25 lip 2018


Znak sprawy: FRL/10/SALA/OWES/2018

 

Zamość, dnia 25.07.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/10/SALA/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Firma Usługowo-Handlowa „Szewska Pasja”  Dorota Fedzioryna

ul. Wielka 48A

22-630 Tyszowce

80 20 100

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_10_SALA_OWES_2018