Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA V/OUT/2021-1

12 lip 2021


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania  V-A/OUT/2021 do realizacji zamówienia wybrano do:

organizacji  i przeprowadzenia kursu „Kierowca kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do przewozu osób” wraz z egzaminami (w tym jeden poprawkowy) dla 10 Uczestników Projektu w wymiarze łącznym 220 godz./os. dla Uczestników/Uczestniczek  projektu „Outplacement – to się opłaca”.

Rozstrzygnięcie postepowania V-OUT-2021-1.doc