Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR FRL/2/SALA/OWES/2018

20 lut 2018


Znak sprawy: FRL/2/SALA/OWES/2018

Zamość, dnia 20.02.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/SALA/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Krasnobród

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród 80,00 20,00 100,00

 

Część II – Krasnystaw  

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw 80,00 20,00 100,00

 

Rozstrzygnięcie postepowania FRL_2_SALA_OWES_2018