Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA nr FRL/3/PUSII/2019/K

22 sty 2020


Znak sprawy: FRL/3/PUSII/2019/K

                                                                                                               Lublin, dnia 22.01.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Pracuję u siebie II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 –  Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/PUSII/2019/K do realizacji zamówienia wybrano:

Część I – Lublin

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Piotr Kowalewski, Lublin 81,46

 

Część II – Zamość

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 „LOGOS” Agnieszka Joanna Dec, Chełm 76

 

Część III – Chełm

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Iwona Jasik, Chełm 82,70