Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA IV/OUT/2021

18 maj 2021


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania IV/OUT/2021 do realizacji zamówienia wybrano  Wykonawcę na:

Organizację i przeprowadzenie kursu na kierowcę kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną  do przewozu rzeczy oraz  materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy (240 godz.) wraz z egzaminami dla  10 Uczestników/Uczestniczek Projektu

 Rozstrzygnięcie